Nyheder! – Læs mere

Generalforsamling

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Onsdag den 13. marts 2024 kl. 19.00

Kom og få en hyggelig aften i godt selskab med foredrag af Lars Jørgen Søndergaard, Randers. Lars vil fortælle om de huse, der forsvandt i forbindelse med etablering af Møllebygger Sørensensvej i Arden, og hvem der boede der. Foredraget suppleres med et diasshow med billeder af husene. En del af billedmaterialet har arkivet modtaget af Jørgen Christiansen (Joe)

Efter foredraget serveres kaffe.

Alle er velkommen.

Pris kr. 50,00 for ikke-medlemmer.

Efterfølgende afholdes GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Arkivets årsberetning

5. Indkomne forslag,

6. Valg:

Bestyrelsen består af 4 personer:

Berit Neergaard Bertelsen

Hanne Poulsen

Ole Poulsen

Benny Mortensen (tidligere suppleant og indtrådt i bestyrelsen efter Kirstens Johannesen er udtrådt)

Suppleanter:

Ingen p.t.

Revisor: Sven Franzen (ønsker at udtræde)

Revisorsuppleant: Niels Jørgen Bertelsen

I lige år vælges 2 personer. På valg er:

Ole Poulsen (modtager ikke genvalg, men fortsætter gerne som suppleant)

Berit Neergaard Bertelsen (modtager genvalg)

Vagn Bach har tilbudt af overtage posten som revisor

7. Eventuelt

Forslag til punk 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 4. marts kl. 12.00 på mail :

Bogen kan stadig købes på arkivet, vi har enkelte eksemplarer tilbage

Vi har åben om tirsdagen kl. 13-16:30

Den store sten i Valsgaard kirke

Mandagscafe

Mandagscafe er stoppet da der var meget lille interesse, vi henviser til vores almindelige tirsdags åbning 13-16:30.

Er der ønske om at aflevere noget til arkivet og man ikke har mulighed for at komme om tirsdagen kan vi kontaktes på

vores mail , eller skrive på Facebook og aftale en tid.

Hjælp os med at bevare Fortiden for Fremtiden.

Har du arkivalier (protokoller, breve, billeder, artikler, slægtsbøger m.m.) alt sammen af
lokalhistorisk interesse er du velkommen til at aflevere effekterne på arkivet i åbningstiden om tirsdagen 13-16:30