Generalforsamling

Generalforsamlingen i Arden Lokalhistorisk forening og Arkiv

Udsættes -pga. Corona- til Mandag den 6.september 2021  kl. 19 i Arden Kulturhus

 

Den 8.marts 2021 kl.19 i Arden kulturhus er dagen, hvor vores generalforsamling er planlagt til. Årets gæstetale er Niels Erik Poulsen, Brøndbjerg, men da der stadig er meget usikkerhed om hvordan det ser ud med hensyn til Conona, kan vi blive nød til at ændre det  til efteråret i stedet.

men det vil der komme nærmere om, her på siden og på Facebook 

Generalforsamling 8. marts 2021 i kulturhuset

Valg af dirigent og referent
1 Bestyrelsens beretning
2 Regnskab
3 Arkivets årsberetning
4 Indkomne forslag
5 Valg:
På valg er:
Hanne Poulsen, Kirsten Johannesen,
Suppleanter: Helle Christensen, Viola Lund
Revisor: Sven Fransen, Svend Eriksen
Revisorsupp. Niels Jørgen Bertelsen
6 Diverse: