Generalforsamling

 

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Onsdag den 13. marts 2024 kl. 19.00

Kom og få en hyggelig aften i godt selskab med foredrag af Lars Jørgen Søndergaard, Randers. Lars vil fortælle om de huse, der forsvandt i forbindelse med etablering af Møllebygger Sørensensvej i Arden, og hvem der boede der. Foredraget suppleres med et diasshow med billeder af husene. En del af billedmaterialet har arkivet modtaget af Jørgen Christiansen (Joe)

Efter foredraget serveres kaffe.

Alle er velkommen.

Pris kr. 50,00 for ikke-medlemmer.

Efterfølgende afholdes GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Arkivets årsberetning

5. Indkomne forslag,

6. Valg:

Bestyrelsen består af 4 personer:

Berit Neergaard Bertelsen

Hanne Poulsen

Ole Poulsen

Benny Mortensen (tidligere suppleant og indtrådt i bestyrelsen efter Kirstens Johannesens er udtrådt)

 

Suppleanter:

Ingen p.t.

Revisor: Sven Franzen (ønsker at udtræde)

Revisorsuppleant: Niels Jørgen Bertelsen

 

I lige år vælges 2 personer. På valg er:

Ole Poulsen (modtager ikke genvalg, men fortsætter gerne som suppleant)

Berit Neergaard Bertelsen (modtager genvalg)

Vagn Bach har tilbudt af overtage posten som revisor

7. Eventuelt

Forslag til punk 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 4. marts kl. 12.00 på mail :

Generalforsamlingen i Arden Lokalhistorisk forening og Arkiv


Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00

Foredrag ved biolog Anders Horsten, der fortæller om fugle og natur i Rold Skov.

Kaffepause

Alle er velkommen

Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Arkivets årsberetning
5. Indkomne forslag
Vedtægtsændring

§9. Rettes fra 5-6 medlemmer til 3-7 medlemmer, og 1-2 suppleanter. Der vælges 1-2
revisorer. Til bestyrelsen vælges et ulige antal i lige år og lige antal i ulige år, Hvis det er
muligt.

§10. Her rettes den sidste sætning til: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved at flertal er
fremmødt. Hvis bestyrelsen består af lige antal medlemmer, tæller formandens stemme for
to

§15. Ændring kan ske ved et selvstændigt punkt eller under § 5 Indkomne forslag

6. Valg

Bestyrelsen består af 5 personer. I lige år vælges 3 personer. Og på valg er:
Anita (modtager ikke genvalg)
Karen Margrethe (modtager ikke genvalg)
Berit (modtager genvalg)

Suppleanter:
Helle Christensen (modtager ikke genvalg)
Elmer Nødskov Jespersen (modtager genvalg)

Revisor: Sven Fransen (modtager genvalg)

Revisorsupp. Niels Jørgen Bertelsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 28. februar kl. 12
på mail :

Ingen tilmelding er nødvenligt!

Referat fra generalforsamling 26. februar 2023 i Arden kulturhus

 

http://www.ardenarkiv.dk/wp-content/uploads/2023/05/Referat-af-Generalforsamling-26-2-2023.pdf