Generalforsamling

Generalforsamlingen i Arden Lokalhistorisk forening og Arkiv


Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00

Foredrag ved biolog Anders Horsten, der fortæller om fugle og natur i Rold Skov.

Kaffepause

Alle er velkommen

Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Arkivets årsberetning
5. Indkomne forslag
Vedtægtsændring

§9. Rettes fra 5-6 medlemmer til 3-7 medlemmer, og 1-2 suppleanter. Der vælges 1-2
revisorer. Til bestyrelsen vælges et ulige antal i lige år og lige antal i ulige år, Hvis det er
muligt.

§10. Her rettes den sidste sætning til: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved at flertal er
fremmødt. Hvis bestyrelsen består af lige antal medlemmer, tæller formandens stemme for
to

§15. Ændring kan ske ved et selvstændigt punkt eller under § 5 Indkomne forslag

6. Valg

Bestyrelsen består af 5 personer. I lige år vælges 3 personer. Og på valg er:
Anita (modtager ikke genvalg)
Karen Margrethe (modtager ikke genvalg)
Berit (modtager genvalg)

Suppleanter:
Helle Christensen (modtager ikke genvalg)
Elmer Nødskov Jespersen (modtager genvalg)

Revisor: Sven Fransen (modtager genvalg)

Revisorsupp. Niels Jørgen Bertelsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 28. februar kl. 12
på mail :

Ingen tilmelding er nødvenligt!

Referat fra generalforsamling 26. februar 2023 i Arden kulturhus

 

http://www.ardenarkiv.dk/wp-content/uploads/2023/05/Referat-af-Generalforsamling-26-2-2023.pdf