Generalforsamling

Generalforsamlingen i Arden Lokalhistorisk forening og Arkiv

Den 6. september 2021 kl. 19 i Arden kulturhus er dagen, hvor vores generalforsamling er planlagt til.

Årets gæstetale er Niels Erik Poulsen, Brøndbjerg.
Emme: I 1684 kom to brødre til Brøndbjerg. Hvad lavede de i Brøndbjerg? og andre historier fra Brøndbjerg

Programmet for generalforsamling 6. september 2021 i kulturhuset

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Arkivets årsberetning
5. Indkomne forslag (Skal være sendt ind seneste d. 23/8)
6. Valg:
På valg er:
Hanne Poulsen, Kirsten Johannesen,( modtager genvalg)
Suppleanter: Helle Christensen, ( modtager genvalg) Viola Lund (Ønsker ikke genvalg)
Revisor: Sven Fransen, Svend Eriksen
Revisorsupp. Niels Jørgen Bertelsen
7. Evt. diverse:

Alle er velkommen til foredrag og kaffe 

Er du ikke medlem koster det 50 kr. 

Vi gør opmærksom på at Foreningen og Arkivet har 45 års jubilæum  og håber derfor på stor tilslutning

Ingen tilmelding er nødvenligt