Samlinger

Oversigt over samlinger
Vi er ved at have en pæn samling af Slægtsbøger og Erindringer.
Vi har Willestrup Birkeprotokol og Justitsprotokol fra 1827-1847.
Willestrup spillenes forestillinger .
Vi har en meget stor billedsamling på ca. 10.000 samt nogle DVD som vi har optaget af borgere i den tidligere Arden
Kommune.
Kirkebøger fra ca 1700-1890 vi har kopier af alle 7 sogne
Folketællinger fra 1787-1801-1834-1845-1890-1906-1916-1921
Villestrups Birks Protokol fra 1827-1839
en lille del foreninger har afleveret noget materiale,
Vi har en del Scrapbøger der består af avisudklip fra Jarl – Arden – Astrup
Da der ikke har været den store lyst til at gemme for eftertiden, vil jeg
derfor opfordre alle til at aflevere materiale, hvis I har noget, for vi skal huske det bliver ikke lettere at finde de gamle ting, så for at vi kan bevare for vores børn og børnebørn, så husk at aflevere..
Det er især perioden 1960-1980, hvor vi mangler rigtig meget
Biblioteket har været så venlig at give os alle de lokalaviser de havde tilbage til 1976 og jeg mener at vi har alle de billeder der er deri .
Vi er nu ved at have en ret stor Avis samling bestående af Hobro landbo avis – Hobro dagblad – Østhimmerlands Avis – Rold Skovblad, men vi mangler nogle årgange
Vi har også alle de gamle sognerådsprotokoller men de er på cd og fattigprotokollen 1803 ligeledes på CD
Alle de bøger som vi har afleveret til landsarkivet i Viborg foreligger på cd så de stadig er tilgængelig på arkivet
Vores billedsamling er ret stor, men desværre er der også mange uden navn og sted angivelse, derfor næste gang du kommer på arkivet, så prøv at kigge i vores billedkasse/Mappe som står fremme
;