Forening og Arkiv

Obs !

Arkivet holder lukket indtil 10.maj eller til vi hører nyt

 

 

 

Har du husket at betale dit medlemskontingent ? Vi har rigtig meget brug for din støtte for at vi fortsat kan bevare et Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du ikke har modtaget Skriftrulle , så kontakt arkivet, sidste udsendelse var i december 2019

Vi er på arkivet hver tirsdag fra kl. 13-17

Er du endnu ikke medlem og har lyst til at støtte arkivets arbejde kan du se hvad det koster her

Kontingent . person 75,00 Kr. par 125,00 Kr.

Der kan indbetales på mobil pay på  22316115

på spar nord konto nr. 9818 2535 601014

eller på arkivet i åbningstiden

Donationer modtages med glæde

Priser:

Vejledende prisliste for materiale/ydelser

for Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

(alle priser er incl. moms)

 

Billeder/Fotos

Digital foto (Tiff eller Jpg i høj opløsning – minimum 300 dpi)                          15,- kr./stk.

     (+tillæg på 25 kr., hvis det skal leveres på CD)

Print af foto på almindeligt A4–papir – Sort/hvid                                          15,-kr./stk.

Print af foto på almindeligt A4–papir – Farver                                              25,-kr./stk.

Tillæg for offentliggørelse og kommerciel udnyttelse                                     400,-kr./stk.

     (For fotos der anvendes i bøger, udstillinger, hjemmesider eller lign.)

 

 

Betingelserne vedr. brug af arkivets fotos:

  • Bestilleren gøres opmærksom på, at benyttelse af fotoet ud over det aftalte

kan være i strid med loven om ophavsret.

  • Arkivet og fotografen skal til hver en tid krediteres med angivelse af fotogra-

fens navn og arkivets navn.

  • Billedet fra Arkivet må udelukkende bruges til aftalte formål og må ikke gen-

anvendes eller overdrages til andre uden Arkivets tilladelse.

  • Billeder må ikke beskæres eller manipuleres uden tilladelse.
  • Arkivet skal have mindst et frieksemplar af publikationer, hvori dets foto an-

vendes.

Fotokopier

Fotokopi A4 – Sort/hvid                                                                          3,50 kr./stk.

Fotokopi A4 – Farve                                                                              5, – kr./stk.

Fotokopi A3 – Sort/hvid                                                                            8, – kr./stk.

Forespørgsler/undersøgelser

Skriftlige eller mundtlige forespørgsler udføres uden beregning, hvis det ikke overstiger 30 minutter at besvare dem. Herudover betales 100,- kr pr. påbegyndt time.

Forsendelse

Ved forsendelse af materiale opkræves et forsendelsesgebyr 25,-kr. + porto.

Der er intet forsendelsesgebyr på billeder og lign. sendt på e-mail, men pengene for køb af materiale/kopier skal være indbetalt før afsendelse.

         Vedtaget af bestyrelsen for Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv (dato)