Bestyrelsen

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet

Bestyrelsen 2020

Formand:

Berit Neergaard, Myhlenbergvej 78, 9510 Arden
Tlf. 20 71 12 00 
E-mail:

Næstformand/Arkivleder:
Anita Sørensen, Bette Roldvej 9, Rold, 9510 Arden
Tlf. 98 56 20 50 – 22 31 61 15 
E-mail:

Sekretær:
Kirsten Johannesen

Medlemmer:
Karen Margrethe Nielsen, Mejerivej 7, 9510 arden – Tlf. 98 55 43 76 – 20 24 04 31
Hanne Poulsen Bymarken 22, 9510 Arden – Tlf. 98 56 23 19 – 27 26 73 19

Suppleant: 
Helle Christensen, Nordmarken 21, 9510 Arden
Viola Lund, Østermarken 22, 9510 Astrup

Kasserer:
Lone Linaa, Kløvermarken 22B, 9510 Arden
Tlf. 2063 4397
E-mail:

Da det på grund af Coronakrisen, har været svært at mødes, er der via mail dannet en ny bestyrelse, som vil mødes når mulighederne foreligger.

Generalforsamlingen:

Valg af dirigent og protokolfører

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Regnskab
  3. Arkivets årsberetning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg

    6. Otto Laursen udtræder af bestyrelsen uden for tur.

      Valg til bestyrelsen for to år – på valg er

      Anita Sørensen                            (modtager genvalg)

      Karen Margrethe Nielsen          ( modtager genvalg)

      Berit Neergaard                           ( modtager genvalg)