Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift, ved at indbetale et beløb på vores bank konto eller ved at blive medlem

Kontingent er 75 kr. om året for en person, og 125 kr. for par

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.

Sparkassen Danmark konto: 9070 18156 44855

Husk at give besked hvis du flytter eller får ny mail adresse