Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift, ved at indbetale et beløb på vores bank konto eller ved at blive medlem

Kontingent er 75 kr. om året for en person, og 125 kr. for par

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.

Spar Nord Bank på konto: 9818 2535 601014

eller på Mobil Pay 22316115

Husk at give besked hvis du flytter eller får ny mail adresse