Skriftrullen – December 2018

Skriftrullen
   December 2018

 Hilsen til ”Skriftrullen” december 2018 fra formanden.

Igen et år er gået, og dette er december udgaven af Skriftrullen. Her vil jeg benytte lejligheden til at sende en tak til alle aktive hjælpere på Arkivet. Uden frivillige kunne Arkivet ikke eksistere.

Der bliver klippet, sorteret, scannet, læst, tastet ind i systemet, gransket i bøger, protokoller og skrivelser. Der er også opsøgende arbejde med fotografering og video-optagelser. Ligeledes er der møder med fremvisning af billeder fra lokalhistoriske områder.

Alle interesserede kan gå ind på www.ardenarkiv.dk og finde deres slægts historie, deres egns eller bys historie eller måske forhistorien fra foreningslivet.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen samt kassereren for godt samarbejde.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner

Marie Prip, formand

Aktiviteter i sommeren 2018

Som tidligere år var der i juli og august måned opsat plancher med fotos i Kulturhusets sal. Det var hensigten, at besøgende kunne registrere evt. genkendelser af de personer, der er på billederne. Det var dejligt – igen i år – at konstatere, at der er stor interesse for vore mange billeder. Vi har således været i stand til at sætte navne på flere genkendte personer. Tak for indsatsen.

Foredrag

Ved et velbesøgt arrangement den 17. oktober 2018 fortalte Bjarne Back Nielsen om det store og spændende arbejde og mange udfordringer, han havde haft i forbindelse med tilblivelsen af bogen ”Astrup – en himmerlandsby”. Bjarne fortalte levende og med himmerlandsk underdrivelse om de mange gode oplevelser og det hårde arbejde, han havde haft med bogen. I øvrigt overvejer Bjarne at gå i gang med næste bog i rækken af gode fortællinger. Bogen kan købes på Arkivet til kr. 150, og Bjarne har doneret alle indtægter fra salg af bogen til Arkivet. Stor tak skal lyde til Bjarne.

Udsnit af bøger til salg på Arkivet:

Bjarne Bach Nielsen: Astrup – en himmerlandsby til kr. 150.

Lions Clubber i Himmerland: Barn af Himmerland XX til kr. 225.

Hvad kan man finde på arkivet v/arkivleder Anita Sørensen

Der kommer til stadighed nye materialer på arkivet, og heldigvis er en del af de modtagne materialer tilgængelige for offentligheden. For nylig modtog Arkivet arkivalier, som har tilhørt Kristian Wilson Schmidt. I arkivalierne nævnes Ardens første læge Hans Jørgen Schmidt, der kom til Arden i 1890’erne.  Doktor Schmidt fandt kærligheden i Arden og giftede sig med Jensine Petrine Dagmar Wilson den 16. august 1900 i Storarden kirke. Bruden var datter af Madam Wilson på kroen. Dette er blot en flig af en meget interessant familie-krønike, og materialet kan ses på Arkivet.

Arden Arkiv arbejder for tiden med at fotografere og registrere ejendomme i Storarden og i Astrup. Der indsamles samtidig oplysninger om ejendommene.

Fotografering og registrering foregår som frivillig indsats til gavn for os alle.

Hvis nogle af vore medlemmer ligger inde med oplysninger om ejendomme m.v., vil Arkivet meget gerne låne materialet til kopiering.

Arkivet er specielt interesseret i billeder af ejendomme – jo ældre des bedre – gamle skøder og matrikelkort samt andet materiale.

Som nævnt behøver man ikke give os materialet – vi vil gerne låne det til kopiering/scanning.

Det er hele den tidligere Arden Kommune vi er interesseret i.

En tidligere Rold-borger, Marianne Adamsen, f. Kragelund, har udarbejdet et lille skrift, som vedhæftes Skriftrullen.

Juleafslutning

Traditionen tro er Arkivet åben tirsdag, den 18. december kl. 15:00-17:00, hvor interesserede er velkomne. Der serveres æbleskiver og gløgg.

Arkivet er lukket mellem jul og nytår.

Aktiviteter i det kommende år

Arkivet har fået lovning på, at to af Arden’s kendte ”drenge” vil være guider på en byrundtur i løbet af foråret. Det glæder os rigtig meget, og når den endelige aftale og tidspunkt er på plads, vil vi straks orientere medlemmerne.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes den 11. marts 2019 kl. 19.00 i Kulturhuset i Arden. Vi opfordrer vore medlemmer til at sætte kryds i kalenderen, så vi igen kan få en velbesøgt ordinær generalforsamling.

Hjemmeside:

Vores hjemmeside opdateres løbende med nyheder og nye tiltag – se www.ardenarkiv.dk

Kontingentbetaling:

Der er tid til fornyelse af årskontingentet. Kontingentet for enkeltpersoner er kr. 75 og for par kr. 125.  Beløbet bedes indbetalt senest den 05. februar 2019

Kontingentet kan indbetales således:

–  Til bank  Reg.nr. 9815 Konto nr. 2535 6010 14 (Spar Nord) HUSK at anføre navn i

feltet “Tekst til modtager” eller

–   MobilePay 86 407 eller

–   På Arkivet om tirsdagen i tiden 13:00 – 17:00 (der er kaffe på kanden).

Med ønsket om en rigtig god jul sender alle fra Arkivet de bedste ønsker om godt samarbejde.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Marie Prip

Formand