Bøger

Vi sender gerne bøger til interesserede. Bøgernes pris er ekskl. porto.

Nicolai Corneliussen – “en skjændsel for og et farligt levn i denne menighed”

Pris: 60 kr.

Astrup – en HimmerLandsby
Bjarne Bach Nielsen er født på gården Lilleskov i ud kanten af Astrup i 1952. Afsluttede folkeskolens 7. klasse fra Astrup skole i 1966, 9. klasse fra Anden skole : 1968 og håndværkeruddannelsen som landbrugsmaskinsmed i Hadsund i 1973. Efter en ekspres HF 1974 optaget på en af de første årgange på Aalborg Universitet, hvorfra han diminerede som maskiningeniør i 1979. Har herefter været beskæftiget med udvikling, projektering og salg af forskellige former for maskinkonstruktioner og bro anlag. Var fra 1929 til 1990 ansat på Aalborg Varit, fra 1990 til 1996 hos Flexcon Aalborg A/S og har siden 1996) været ansat hos Bladt Industries A/S herfra de sidste ca. 10 år som salgschef i virksomhedens infrastrukturafdeling, Initiativtager og tovholder på udarbejdelse af det første danske normsat for dimensionering af broklapper og passagerlandgangsanlæg til færgehavne

Pris: 100 kr.

Det største træ i skoven
Helge Qvistorff, en biografi om et helt usædvanligt menneske

Så er den nye bog om Helge Qvistorff ankommet til arkivet.
En utrolig flot bog om en spændende mand.

Pris: 299 kr.

Den store bog om Lindenborg å
En kulturel og historisk rejse langs Himmerlands vigtigste vandvej – fra udspring til udløb

skrevet af Helge Søgaard og Helge Qvistorff

Pris: 299 Kr.

Overtro, krybskytter og andet uvæsen
Om sagn, elverpiger, magi og andet sælsomt i Rold Skov

Pris: 169 kr.

 

Pavillonen i skoven
Historien om Mosskov/Pavillonen.
Holdepladsen og Turistvejen

En dejlig bog af Helge Søgaard

Pris: 139 kr.

Fotografen i Bjergskoven
En bog af Helge Søgaard

Pris: 169 kr.

 

Statsskoven
Rold Skov
Af Helge Søgaard

Pris: 139 kr.

Med statsskovrider Bendt Egede Andersen på 6 ture i Rold Skov
Ture i Rold Skov af Helge Søgaard

Pris 125 kr.

Kongerslev kalk
Denne dejlige bog om Lars Andersen født i Rostrup området  og til i dag  hvor man kan følge ham og hans start på Kongerslev Kalk 

Pris: 99 kr.

 

Astrup – en Himmer Landsby
Bjarne bach nielsen “Alfred Lilleskov”


Pris: 100 kr.

Fra Original til kopi
Historien om min barndom, om Arden og sjove episoder

Frank Damborgs

”Fra original til kopi” Frank har skrevet en dejlig bog, om hans barndom i Arden i 60erne, den er skrevet så man kommer til at mindes og grine lidt, når man tænker tilbage.

Pris: 100 kr.