Skriftrullen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Arden Lokalhistorisk Forening & Arkiv
   
 Skriftrullen
   December 2018

 Hilsen til ”Skriftrullen” december 2018 fra formanden.

Igen et år er gået, og dette er december udgaven af Skriftrullen. Her vil jeg benytte lejligheden til at sende en tak til alle aktive hjælpere på Arkivet. Uden frivillige kunne Arkivet ikke eksistere.

Der bliver klippet, sorteret, scannet, læst, tastet ind i systemet, gransket i bøger, protokoller og skrivelser. Der er også opsøgende arbejde med fotografering og video-optagelser. Ligeledes er der møder med fremvisning af billeder fra lokalhistoriske områder.

Alle interesserede kan gå ind på www.ardenarkiv.dk og finde deres slægts historie, deres egns eller bys historie eller måske forhistorien fra foreningslivet.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen samt kassereren for godt samarbejde.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner

Marie Prip, formand

Aktiviteter i sommeren 2018

Som tidligere år var der i juli og august måned opsat plancher med fotos i Kulturhusets sal. Det var hensigten, at besøgende kunne registrere evt. genkendelser af de personer, der er på billederne. Det var dejligt – igen i år – at konstatere, at der er stor interesse for vore mange billeder. Vi har således været i stand til at sætte navne på flere genkendte personer. Tak for indsatsen.

 

 

 

Foredrag

Ved et velbesøgt arrangement den 17. oktober 2018 fortalte Bjarne Back Nielsen om det store og spændende arbejde og mange udfordringer, han havde haft i forbindelse med tilblivelsen af bogen ”Astrup – en himmerlandsby”. Bjarne fortalte levende og med himmerlandsk underdrivelse om de mange gode oplevelser og det hårde arbejde, han havde haft med bogen. I øvrigt overvejer Bjarne at gå i gang med næste bog i rækken af gode fortællinger. Bogen kan købes på Arkivet til kr. 150, og Bjarne har doneret alle indtægter fra salg af bogen til Arkivet. Stor tak skal lyde til Bjarne.

Udsnit af bøger til salg på Arkivet:

Bjarne Bach Nielsen: Astrup – en himmerlandsby til kr. 150.

Lions Clubber i Himmerland: Barn af Himmerland XX til kr. 225.

Hvad kan man finde på arkivet v/arkivleder Anita Sørensen

Der kommer til stadighed nye materialer på arkivet, og heldigvis er en del af de modtagne materialer tilgængelige for offentligheden. For nylig modtog Arkivet arkivalier, som har tilhørt Kristian Wilson Schmidt. I arkivalierne nævnes Ardens første læge Hans Jørgen Schmidt, der kom til Arden i 1890’erne.  Doktor Schmidt fandt kærligheden i Arden og giftede sig med Jensine Petrine Dagmar Wilson den 16. august 1900 i Storarden kirke. Bruden var datter af Madam Wilson på kroen. Dette er blot en flig af en meget interessant familie-krønike, og materialet kan ses på Arkivet.

Arden Arkiv arbejder for tiden med at fotografere og registrere ejendomme i Storarden og i Astrup. Der indsamles samtidig oplysninger om ejendommene.

Fotografering og registrering foregår som frivillig indsats til gavn for os alle.

Hvis nogle af vore medlemmer ligger inde med oplysninger om ejendomme m.v., vil Arkivet meget gerne låne materialet til kopiering.

Arkivet er specielt interesseret i billeder af ejendomme – jo ældre des bedre – gamle skøder og matrikelkort samt andet materiale.

Som nævnt behøver man ikke give os materialet – vi vil gerne låne det til kopiering/scanning.

Det er hele den tidligere Arden Kommune vi er interesseret i.

En tidligere Rold-borger, Marianne Adamsen, f. Kragelund, har udarbejdet et lille skrift, som vedhæftes Skriftrullen.

Juleafslutning

Traditionen tro er Arkivet åben tirsdag, den 18. december kl. 15:00-17:00, hvor interesserede er velkomne. Der serveres æbleskiver og gløgg.

Arkivet er lukket mellem jul og nytår.

Aktiviteter i det kommende år

Arkivet har fået lovning på, at to af Arden’s kendte ”drenge” vil være guider på en byrundtur i løbet af foråret. Det glæder os rigtig meget, og når den endelige aftale og tidspunkt er på plads, vil vi straks orientere medlemmerne.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes den 11. marts 2019 kl. 19.00 i Kulturhuset i Arden. Vi opfordrer vore medlemmer til at sætte kryds i kalenderen, så vi igen kan få en velbesøgt ordinær generalforsamling.

Hjemmeside:

Vores hjemmeside opdateres løbende med nyheder og nye tiltag – se www.ardenarkiv.dk

Kontingentbetaling:

Der er tid til fornyelse af årskontingentet. Kontingentet for enkeltpersoner er kr. 75 og for par kr. 125.  Beløbet bedes indbetalt senest den 05. februar 2019

Kontingentet kan indbetales således:

–  Til bank  Reg.nr. 9815 Konto nr. 2535 6010 14 (Spar Nord) HUSK at anføre navn i

feltet “Tekst til modtager” eller

–   MobilePay 86 407 eller

–   På Arkivet om tirsdagen i tiden 13:00 – 17:00 (der er kaffe på kanden).

Med ønsket om en rigtig god jul sender alle fra Arkivet de bedste ønsker om godt samarbejde.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Marie Prip

Formand

   

Billede taget ved Post- og Telegrafvæsenets bygning mellem Gravlev og Støvring, her lå der altid store driver.

Mine forældre, Karen og Jens Kragelund, fra hhv. Rold og Gandrup blev gift i 1945. Min far var startet som vognmand og mekaniker i Rold i 1941. En af de opgaver, han havde, var kørsel for Aalborg Amts Vejvæsen på hovedvej A10 mellem Støvring og Hobro, om sommeren var det kørsel med “vejholdet”, og om vinteren var det snerydning og sandspredning. Vejvæsnet havde også sit “eget” hold, chauffør på bilen var vores nabo, Carl Otto (udtalt på roldsk: Kallot) Begge hold sorterede under vejmanden. Vores chauffører var bl.a. Svend Bengtsen, Pit (Peder) Damborg, Vagn Madsen, Poul Larsen og til at begynde med på sneploven min farbror Marius, der var den første mekanikerlærling.

Kørselen om vinteren kunne være drøj, især om natten. Materiellet var under og lige efter krigen meget ringe, men en fordel var, at de selv kunne reparere det, når det gik i stykker, hvis der vel at mærke var materialer at gøre med. Jeg vil tro, at en af grundene til, at vi fik benzin- og dieseltanke var, at der skulle være brændstof til bilerne om vinteren især. Mens jeg var stor pige, altså inden jeg blev konfirmeret, fik vi også installeret en gammel bilmotor i kælderen under værkstedet, så vi havde egen strømforsyning, netop fordi det ikke var usædvanligt, at strømmen kunne forsvinde om vinteren. Vi blev alle instrueret i at starte denne motor, og jeg var virkelig ikke vild med tanken om at være alene hjemme, med en lommelygte i mørke at skulle ned i kælderen, finde frem til motoren og få den startet, plus at den syntes at larme infernalsk, når den blev startet, da der var lavloftet og det rungede nede i kælderen …… Det blev heldigvis aldrig aktuelt for mig, men tanken!

Da jeg var barn, var der vitterlig meget mere sne end nu om dage. På billedet fra vinteren 1950-51 (måske 1951-52?) ser man, hvor højt sneen når op. Sneploven kunne ikke klare den megen sne, så det blev “vejholdet”, som måtte skovle sneen væk. Billedet er taget på A10 lige uden for værkstedet, de to huse i venstre side er August-Niels’s og Lembs, manden til venstre er morbror Lavrids, min farmors bror, der var hjemme på besøg fra Amerika, ham i midten med kasketten er vejmanden, ham med stokken ved jeg ikke, men hunden er vores Gammel-Bjørn.

Billedet herunder er fra Tveden. Der blev harvet, fordi sne og is var så hård og sammenkørt, at sneploven ikke kunne stille noget op med det. Traktormanden ved jeg ikke, hvem er, men bag ploven er det Pit Damborg og foran står vejmanden.

                             
                 Skriftrullen

                                                                                                                            Maj 2018

Nyt siden sidst v/formanden

Dette er 2. udgave af Skriftrullen, og det er en glæde for bestyrelsen, at medlemmerne

har taget godt imod denne kommunikationsform. Som tidligere nævnt udgives Skriftrullen 2-3 gange årligt, og da vi er så heldige, at mange medlemmer har en e-mail-adresse, vi kan benytte – ja, så er der for Arkivets vedkommende også tale om en stor besparelse på portoen. Vi modtager med tak forslag til forbedring af Skriftrullen i form af eksempelvis gode historier og andre ideer.

Logo

Bestyrelsen udskrev en konkurrence i maj 2017 om logo for arkivet. Logoet skal visualisere arkivet, og vi kender vel alle genkendelsens glæde. Der indkom en del forslag, og forslaget fra Otto Laursen blev valgt. Logoet fremgår af denne udgave af Skriftrullen samt alle fremtidige både interne og eksterne skrivelser.

Foredrag

Ved et velbesøgt arrangement fortalte Vagn Aage Laustsen om et spændende arbejdsliv på Hammer Bakker. Det blev til et godt arbejdsliv i 57 år, så det var en erfaren person, der fortalte om den store udvikling i både pleje og måden at håndtere patienterne på. Vi fik endvidere et indblik i museet i Hammer Bakker. Vagn Aage Laustsen er en glimrende fortæller, som har trådt sine barnesko i Arden. Der var også gensynsglæde, idet en del af tilhørerne og Vagn Aage Laustsen kendte hinanden.

Juleafslutning

Traditionen tro holdt Arkivet juleafslutning den 19.12.2017, og igen i år gæstede mange medlemmer arkivet. Denne tradition vil vi gerne fortsætte. Det er så dejligt, at medlemmerne bakker op om arkivets aktiviteter.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. marts 2018 i overværelse af 50 medlemmer og gæster. Samme aften meldte 3 personer sig ind i foreningen, og bestyrelsen kan således glæde sig over et flot fremmøde og medlemstilgang. Vi var så heldige, at Frank Skov igen påtog sig hvervet som dirigent.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Lone Linaa modtog valg som suppleant i stedet for Laurits Olesen, som ikke ønskede genvalg. Desuden havde Birgith Fogh meddelt, at hun ville stoppe som ekstern kasserer. Vi retter en stor tak til både Laurits Olesen og Birgith Fogh for den store frivillige indsats.

Ved efterfølgende konstituerende møde blev opgaverne fordelt som følger:

Formand Marie Prip

Næstformand og ref. Otto Laursen

Arkivleder Anita Sørensen

Kasserer Lone Linaa

Bestyrelsesmedlem Karen Margrethe Nielsen og Hanne Poulsen

Suppleanter: 1. suppleant: Gitta Brix og 2. suppleant: Lone Linaa

Revisorer Sven Franzen og Helle Christensen

Revisorsuppleant: Niels Jørgen Berthelsen

Bestyrelsen havde foreslået 2 vedtægtsændringer af § 10 og §14. Forslagene er af redaktionel karakter, og begge forslag blev vedtaget.

Den aflagte beretning, de nye vedtægter samt det aflagte regnskab for året 2017 og budget for 2018 kan ses på arkivets hjemmeside: www.ardenarkiv.dk

Før generalforsamlingen fremviste arkivleder Anita Sørensen en del fotos fra hele arkivets område. Der var mange genkendelser fra de tilstedeværende. Det er en god måde at få registreret, hvem der er på billederne.

Formanden glædede sig over den store opbakning til arkivets arbejde og aktiviteter. Bl. a. kunne nævnes en donation fra Lions Club på kr. 5.000,- som anvendes til en ny computer. Desuden har arkivet modtaget kr. 15.000 fra Gadelysforeningen. Beløbet skal bruges til en tiltrængt opgradering og sikkershedsopdatering af vores it-system. Endvidere har vi fået tilskud til annoncering fra pengeinstitutter, og i år har Rold Skov Savværk også været annonce-sponsor.

Formanden rettede en speciel tak til de mange, der dels benytter arkivet og dels arbejder frivilligt. Uden denne indsats ville det ikke være muligt at drive arkivet.

Bestyrelsen kan glæde sig over, at det er lykkedes at betjene arkivet med yderst kompetente frivillige medarbejdere på trods af sygdom. Der kommer mange gæster på arkivet. Nogle søger oplysninger og andre afleverer papirer, og det giver altid anledning til en god snak, og som regel er der kaffe på kanden.

Pladsmangel

Arkivet har pladsmangel, og det er en positiv udfordring. Det er lykkedes at få et fjernarkiv i Lindegården. Også her modtog arkivet sponsorbidrag, dels i form af professionel håndværksmæssig konsulentrådgivning, sponseret maling. VAKS-teamet udførte malerarbejdet, og en lokal murermester udførte murerarbejdet.

Aktiviteter i sommeren 2018

Som tidligere år vil der i juli og august måned blive opsat plancher med fotos i Kulturhusets sal. Det er hensigten, at besøgende kan registrere evt. genkendelser af de personer, der er på billederne. Udstillingen kan ses hele juli og august måned.

Aktiviteter kan ses på hjemmesiden.

Med ønsket om en rigtig god sommer sender alle fra Arkivet de bedste ønsker om godt samarbejde.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Marie Prip

Formand

Åbningstider m.v.:

Arkivet er bemandet om tirsdagen fra 10 – 17. Åbningstiden er fra 13- 17.

I øjeblikket er arbejdsholdet: Anita Sørensen, arkivleder, Karen Margrethe Nielsen, Lone Linaa, Aase Vraa, Jan Rind, Berit Neergaard og Ellen Dehn Pedersen

Desuden klipper Ida Nielsen og Else Andersen relevant stof ud af lokale aviser. Også Kirsten og Niels Jørgen Berthelsen bidrager stadig med deres store viden.

Ønsker man at se arkivalier el. lignende, skal de bestilles 14 dage inden besøg på Arkivet.

Alle arbejder frivilligt under kyndig ledelse af arkivleder Anita Sørensen.

Arkivet er lukket i juli måned samt Grundlovsdag.

Adresse: Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Bluhmesgade 19. 2. sal, 9510 Arden

Åbningstid: Hver tirsdag kl. 13:00 – 17:00 (lukket i juli måned)

Telefon: 60 49 23 27

Mail – adr: ardenarkiv@gmail.com

Hjemmeside: www.ardenarkiv.dk

Medlemskab: Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift ved at indbetale et beløb på vores bank-konto eller ved at blive medlem. (husk afsender)

Kontingent er 75 kr. om året for en person, og 125 kr. for par. (husk afsender)

Der kan betales på følgende måder:

  • Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.
  • Spar Nord Bank på konto: 9818 2535 601014
  • Mobil Pay 22 31 61 15

NB: Vi har desværre måttet konstatere, at der er rigtig mange der endnu ikke har betalt kontingent for 2018.

Vi håber, I vil bruge én af de ovenfor nævnte muligheder senest 30.maj. Vi håber den manglende indbetaling af kontingent skyldes almindelig travlhed og ikke er et udtryk for manglende støtte og interesse for foreningen.

Lone Linaa
ardenarkiv@gmail.com

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Bluhmesgade 19, 2. sal til venstre
9510 Arden
 
Åbningstiden: hver tirsdag kl. 13.00 – 17.00
Lukket hele juli måned
Tlf.: 60 49 23 27
CVR 32 927 157
 
Vores e-mail:
Hjemmeside: www.ardenarkiv.dk

 Kontingent: enlig 75 kr. par 125 kr.
 
Indbetaling kan ske til:

  1. Arkivet i åbningstiden
  2. Spar Nord Arden Konto:9818 2535 601014
  3.  mobilpay 22316115

 Husk at meddele flytning
Har du en e-mail adresse, vil vi gerne have den,
da vi  giver meddelelser ad denne vej.
 
 
 
Bestyrelsen:
Formand:Marie Prip  9856 5092
Blåkildeparken 21     9510 Arden
 
 Næstformand/Sekretær: Otto Laursen

Arkivleder: Anita Sørensen          9856 2050 / 2231 6115

Bestyrelsesmedlemmer:

Karen Margrethe Nielsen

Gitta Brix

Kasserer: Lone Linaa                        22634397

                               

.