Skriftrullen

Det nye Årsskrift er nu tilgængeligt via dette link.

Skriftrullen
December 2019

Betalingsinfo:
for medlem af Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for år 2020.
Beløbet for enkelt medlem er 75,00 kr. pr. år og for par er det 125,00 kr. pr.
år.
Du kan indbetale beløbet på 3 forskellige måder:
1) Betale via MobilePay 2231 6115
2) Indsætte beløbet på foreningens konto i Spar Nord ktnr. 9818 reg. 2535
601014. Husk at skrive dit navn.

3) Kom og besøg os på Arkivet i åbningstiden – som er tirsdag kl. 13.00 –
17.00 og samtidig få en snak og evt. en kop kaffe.
Sidste rettidig betalingsdato er 10. januar 2020.
Ekstra donationer modtages med taknemlighed
Bestyrelsens beretning.
Snart skriver vi 2020, 2019 har generelt været et godt år og der er foregået rigtig meget de senere år på arkivområdet.
Oprettelse af arkiv.dk for nogle år siden, har betydet at brugerne kan sidde hjemme og granske i materiale på arkiv.dk samt indlæste kirkebøger på www.arkivalieronline og mange andre elektroniske sider som organisationer, foreninger og enkeltpersoner har gjort tilgængelige for ”slægtsforskere”
Advarsel: At ”slægtsforske” kan være stærkt vanedannende og kræve lang tid foran skærmen.
I år, 2019 har Arkivet haft 9199 besøg på arkiv.dk og til dato er der lavet 2046 A-fonde og registreret 7105 billeder. Disse aktiviteter har medført travlhed og dejligt mange besøgende på Arkivet og rigtig megen kontakt via mail.
Personel fra Arkivet forsøger at komme rundt i ”De 7 sogne” som hører under arkivet, det er et tidkrævende arbejde for det frivillige personel og vi er glade for den støtte og tilslutning vi modtager fra personerne i lokalsamfundene vi har besøgt i år og har kun et ønske om at endnu flere vil slutte op om Arkivets møder og arbejde.
Arkivet har i lighed med tidligere år tilbudt kurser/studiegrupper i
– Slægtsforskning
– Gotisk skrift samt
– Skriv dit liv (Fortælle- og erindringsværksted)
Kurserne er ikke blevet gennemført i år grundet manglende tilslutning. Kurserne forsøges gennemført i 2020 – Følg Arkivets tilbud på Hjemmesiden.
 
I de byerne Arden, Astrup, Rold, Rostrup, Vebbestrup, Valsgård og Oue, der indgår i Arkivets ansvarsområde forsøges der at etablere et afleveringssted for arkivalier (billeder, historier, referater fra foreninger m.m.) i Oue er der aftalt afleveringssted – på biblioteket om torsdage
Årets gang på arkivet.
 Foredrag og generalforsamling
I forbindelse med generalforsamlingen i marts berettede Niels Nørgaard Nielsen, Øster Hornum om de hændelser der natten mellem den 21. og den 22. april 1945 førte til at et stort britiske bombefly styrtede ned i Torstedlund Skov.
Senere er der rejst en sten ”Flyverstenen” på nedstyrtningsstedet og Niels Nørgaard Nielsen har samlet og udgivet en bog om nedstyrtningen.
 Byvandring
Der har været to byvandringer i Arden.
– I april var det to af Ardens kendte ”drenge” fhv. isenkræmmer Søren Bøgh og fhv. mekaniker Victor Wilhjelm, der førte an og berettede om livet i det gamle Arden krydret med anekdoter.
– I september var det fhv. vognmand Niels Jørgen Bertelsen der i samarbejde med Grænseforeningen havde opgaven at lede, berette og give eksempler på dagligdagen og livet i Arden.
 Arkivets besøg i Kreaklub Valsgård
Arkivet deltog i et velbesøgt møde i Kreaklub Valsgård. Mødet har resulteret i at Arkivet efterfølgende har været tilstede to gange og vi være med til mødet den 13. januar 2020.
 Da jernbanen kom til Arden
Titlen var i juni – august mdr. temaet for udstillingen i Kulturhuset. Der blev vist billeder og givet facts om transformationen fra byen ”Hesselholt” til byen ”Arden”.
 Oue, konfirmandstuen i september.
Der blev vist billeder fra området og orienteret om Arkivets arbejde.
 Daghøjskole i Arden
I fbm. Daghøjskolen i Arden 21/22 oktober orienterede Arkivet om ”Skriv dit liv” (Fortælle- og erindringsværksted) og gav et eksempel på hvorledes det kunne gribes an.

 En rejse langs Mariager Fjord
Per Andersen førte os i oktober med på en tur langs Mariager Fjord og rundt i Himmerland til de lokationer hvor Per’s slægtninge har/havde virket (Sjælland-slægten). Et meget velbesøgt arrangement.

 Julemarked i Oue den 23. november.
 Søndag den 1. december i perioden 13.00 – 16.00.
Dyk ned i den lokale historie på Arkivets stand i salen på Kulturhuset.
Der vil også være muligt at købe diverse bøger.

 Tirsdag den 17. december i tiden 14 – 16.
Arkivets traditionelle Juleafslutning med hyggeligt samvær, Gløgg og æbleskiver.

Aktiviteter i år 2020
 Aftenåbent på Arkivet i perioden 18.30-20.00 på flg. dage
– mandag den 6. januar.
– mandag den 3. februar og
– mandag den 2. marts.
 Personel fra Arkivet kan også træffes i
– Valsgård Forsamlingshus mandag den 13. januar i perioden 18.30-20.00
– Oue på Rosengårdscenteret torsdag den 6. februar i perioden 18.30- 20.00
 Der er generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 i Arden kulturhus hvor gæstetaler vil være Pastor emeritus Viggo Uttrup.
Arkivets medhjælpere og leder siger tak for 2019 og på gensyn i 2020

Arkivet er åbent tirsdag eftermiddage i perioden 13.00 – 17.00.
Arkivet er lukket i juli måned og på enkelte tirsdage hvor medarbejderne er på kursus, detaljer fremgår af Arkivets hjemmeside.
Har man behov for materialer bør man kontakte Arkivet inden fremmøde
Adresse: Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Bluhmesgade 19. 2. sal, 9510 Arden
Telefon: ingen
Mobil Pay 22 31 61 15
Mail – adr:
Hjemmeside: www.ardenarkiv.dk
Indlæg til Skriftrullen
Har du historien ?
– Skriv den til os.
– Send i brev som E-mail, på CD eller disketter.
– Forkortelser bør udelades.
– Fotos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Arden Lokalhistorisk Forening & Arkiv

 

Åbningstider m.v.:

Arkivet er bemandet om tirsdagen fra 10 – 17. Åbningstiden er fra 13- 17.

I øjeblikket er arbejdsholdet: Anita Sørensen, arkivleder, Karen Margrethe Nielsen, Lone Linaa, Aase Vraa, Jan Rind, Berit Neergaard og Ellen Dehn Pedersen

Desuden klipper Ida Nielsen og Else Andersen relevant stof ud af lokale aviser. Også Kirsten og Niels Jørgen Berthelsen bidrager stadig med deres store viden.

Ønsker man at se arkivalier el. lignende, skal de bestilles 14 dage inden besøg på Arkivet.

Alle arbejder frivilligt under kyndig ledelse af arkivleder Anita Sørensen.

Arkivet er lukket i juli måned samt Grundlovsdag.

Adresse: Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Bluhmesgade 19. 2. sal, 9510 Arden

Åbningstid: Hver tirsdag kl. 13:00 – 17:00 (lukket i juli måned)

Telefon: 60 49 23 27

Mail – adr:

Hjemmeside: www.ardenarkiv.dk

Medlemskab: Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift ved at indbetale et beløb på vores bank-konto eller ved at blive medlem. (husk afsender)

Kontingent er 75 kr. om året for en person, og 125 kr. for par. (husk afsender)

Der kan betales på følgende måder:

  • Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.
  • Spar Nord Bank på konto: 9818 2535 601014
  • Mobil Pay 22 31 61 15

NB: Vi har desværre måttet konstatere, at der er rigtig mange der endnu ikke har betalt kontingent for 2018.

Vi håber, I vil bruge én af de ovenfor nævnte muligheder senest 30.maj. Vi håber den manglende indbetaling af kontingent skyldes almindelig travlhed og ikke er et udtryk for manglende støtte og interesse for foreningen.

 

Lone Linaa