Skriftrullen – Juni 2019

Skriftrullen

Juni 2019

Bestyrelsens beretning.

 Mandag den 11. marts 2019 holdt Arkivet sit ”Forårsmøde”. Niels Nørgaard Nielsen, Øster Hornum beretter om de hændelser der natten mellem den 21. og den 22. april 1945 førte til at et stort britiske bombefly styrtede ned i Torstedlund Skov.

De elleve besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet. Den 6. oktober 1945 blev ”Flyverstenen” i Torstedlund skov rejst og den 22. juni 1947 blev de dræbte ”rigtigt” begravet ved en højtidelighed på Aarestrup Kirkegaard.

Ved den efterfølgende generalforsamling blev Berit Neergaard valgt til bestyrelsen, Helle Rye Christensen valgt som suppleant og Svend Eriksen nyvalgt som revisor.

Vi måtte samtidig sige farvel til Marie Prip og Gitta Brix.

Vi retter en stor tak til de to for det store frivillige arbejde de begge har lagt i foreningen og bestyrelsen.

Til foredraget og generalforsamlingen var der ca. 50 deltagere, og i pausen mellem foredraget og generalforsamlingen blev der serveret kaffe med boller, kringle og småkager.

Vi har ca. 160 betalende medlemmer, og kontingentet er fortsat 75 kr. for enkeltpersoner og 125 kr. for husstande.

Der holdes åbent i Arkivet tirsdag eftermiddag kl. 13 – 17. Der er lukket i juli måned og på enkelte tirsdage hvor medarbejderne er på kursus, detaljer fremgår af Arkivets hjemmeside.

Har man behov for materialer bør man kontakte Arkivet inden fremmøde.

Telefon:                  60 49 23 27

Mail – adr:               

Hjemmeside:           www.ardenarkiv.dk

Forårets aktiviteter.

I foråret har Arkivet søsat forskellige aktiviteter til fremme af kendskabet til Arkivet.

  • Byvandring i Arden

Onsdag den 24. april blev der afholdt en byvandring i Arden

Det var to af Arden´s kendte ”drenge” fhv. isenkræmmer Søren Bøgh og fhv. mekaniker Victor Wilhjelm, der havde tilrettelagt og gennemførte byturen.

Foto: Steen Steffensen

Der var 40 forventningsfulde borgere, der så frem til en aften i de to herrers selskab.

Det blev en munter aften, hvor Victor og Søren livligt supplerede hinanden med minder/skarnsstreger fra barndommen.

Der blev berettet om stationsbygningerne og træskofabrikken og diverse andre bygninger i Jernbanegade. Derefter gik gruppen til Østergade, Miehesgade og Vestergade, hvor der blev fortalt om manufakturhandlere, blomsterforretninger, cykelhandler, isenkræmmer, slagter, bagere og andet godtfolk.

Derefter kom man til Ardens ældste hus fra 1800 med bindingsværk og stråtag i Bluhmesgade, og ved det gamle bryggeri så man ølankre og sodavandsflasker med patentlukning.

Aftenen sluttede i Kulturhuset med spørgsmål, snak, kaffe og kage.

En stor tak til de to

  • Arkivets besøg i Kreaklub Valsgaard

Mandag den 6. maj besøgte Arkivet Kreaklub i Valsgaard.

Til arrangementet var der 35 fremmødte, der hørte om Arkivets arbejde og organisation.

Der blev vist gamle billeder fra byen. Flere fremmødte kunne genkende sig selv eller andre og fortælle små historier ud fra nogle af billederne.

Det er efterfølgende aftalt at Arkivet deltager efter behov i Kreaklubbens møder.

I pausen blev der serveret kaffe og kage til de fremmødte, som en af Kreaklubbens medlemmer havde bagt. Efter pausen fortsatte Anita med at fremvise billeder for forsamlingen.

Alle hyggede sig og nød at få viden og et historisk indblik i Valsgaards historie og udvikling. Der blev vist, debatteret, stillet spørgsmål og fortalt. Alt i alt i en fornøjelig aften.

Efter oplægget fremført af Anita, sad Lone Lindå og Berit Neergaard og modtog gamle billeder, skøder og pantebreve m.m. til registrering i arkivet. Mødet skulle slutte kl. 21.00, men endte med at strække sig til næsten kl. 22.00.

  • Biblioteket i Rosengårdscentret, Oue

Det er aftalt med biblioteket i Rosengårdscentret at de modtager arkivalier i åbningstiden.

Aktuelt

  1. juni – 12 august: Da jernbanen kom til Arden, er titlen på Arkivets udstilling i salen/Kulturhuset. Den viser billeder og lidt historie om det der skete med byen, da jernbanen kom til det daværende Hesselholt.

Billederne er fra ca. 1900 og til i dag, der viser udviklingen til den by, vi i dag kender som Arden.

I lighed med tidligere år vil der være billeder vi mangler årstal, sted, navne på personer m.m. det vil vi gerne have din hjælp til.

Efterårets aktiviteter

Aktiviteter fra foråret fortsætter og udbygges ved interesse fra lokalområderne.

  • Mandag den 9. september kl. 1900 i Konfirmandstuen, Oue:

Arkivet viser billeder og fortæller om arbejdet på Arkivet – Hvad kan bruges til?

Billeder og andre arkivalier kan afleveres denne aften.

  • Mandag den 23. oktober kl. 19 i Kulturhuset, Arden:

Foredrag ved Per Andersen, der tager os med på ”En rejse langs Mariager Fjord”.

  • Tirsdag den. 17. december på Arkivet:

Juleafslutning med gløgg og æbleskiver, hvor vi ønsker en Glædelig Jul og et

Godt Nytår til medlemmer og frivillige på Arkivet.

I ønskes en god sommer og på gensyn til efterårets opgaver og oplevelser.

Bestyrelsen takker for godt samarbejde i det forløbne år.

Arden 19. juni 2019

Otto Laursen

Berit Neergaard

Anita Rye Sørensen

Hanne Poulsen

Karen Margrethe Nielsen

Helle Rye Christensen

Lone Linaa

Adresse:                          Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Bluhmesgade 19. 2. sal, 9510 Arden

Åbningstid:                     Hver tirsdag kl. 13:00 – 17:00 (lukket i juli måned)

Telefon:                            60 49 23 27

Mail – adr:                        

Hjemmeside:                  www.ardenarkiv.dk