Tidligere medlemsaktiviteter

Kirkegårdsvandring på St. Arden kirkegård

Søndag den 29. august kl. 13:30 er der kirkegårdsvandring på St. Arden kirkegård. Vi starter med at se kirken, derefter besøger vi nogle gravsteder, hvor vi vil fortælle lidt om de personer, hvis sten er tilbage på kirkegården. Der afsluttes med kaffe på Søndersøgårdsvej 8.
Pris kr. 50 incl. kaffe – Tilmelding senest den 24. August – Der er plads til 30 deltager

Tilmeld dig her – Desværre der er lukket for tilmelding

Generalforsamling i Arden Lokalhistorisk forening og Arkiv

Udsættes -pga. Corona- til Mandag den 6. september 2021 kl. 19 i Arden Kulturhus
Programmet kommer så snart denne er på plads (Nuværende program kan ses her)

Den 7.oktober kl 19 i Arden kulturhus foredrag med Stefan Katic der  er slægtsforsker.         AFLYST

Tre forfædre fra Aldalhuset i Rold Skov

Stefan Katić stammer fra træskomagere i Aldalen i Rold Skov. Han har forsket i slægtens historie og skrevet om personernes farverige skæbner i bl.a. Kristeligt Dagblad, Aarhus Stiftstidende, SINDbladet og netmediet milhist.dk

  • Morten, der var menig dragon og døde som krigsfange i krigen 1848
  • Ane Kirstine, som var indlagt på Risskov Sindssygehospital i 42 år

Ud over de to slægtninges liv vil han fortælle om, hvordan man finder ud af mere om forfædrenes og -mødrenes liv, når der er så få skriftlige kilder efterladt.

Aldal-slægtens historie er også en fortælling om social opstigning, om livet på landet i 1800-tallet – og en god portion drama.

 Aldal slægten  er også en del af Damborg og Nørgård slægterne  og vil også blive nævnt.

Stefan Katić er redaktør og skribent.

Arden Lokalhistoriske Arkiv, 7. oktober, 19.00

   

        Tilmelding nødvendig af hensyn til begrænset plads i disse Coronatider

tilmelding på mail:  du er først tilmeldt, når du har fået en tilbagemelding

tilmelding senest den 4.okt.

Pris  incl. kaffe  medlemmer 25 kr. 

ikke medlemmer 50 kr. 

 

 

Generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 19

            

Hvad man har med i bagagen, når man kommer fra Arden.                                                             af Viggo Pedersen Uttrup

Viggo Uttrup er født  i Hesselholt,Storarden sogn 1930, som søn af Savværksarbejder Hans Tinus Pedersen Uttrup og Anna Petrea Marckmann

Ud fra sin opvækst og oplevelser her vil Viggo Uttrup fortælle.

Født 14. juni 1930 Viggo Uttruo havde sin barndom i Arden, præliminærkursus  på Solhverv Privatskole, oplevelser fra besættelsestiden samt om musiklivet i Arden. Uddannelsen som lærer på Ranum Statsseminarium, ansættelse som lærer i Flensborg, lærer på Als skole i Østhimmerland, lærer på Klarup skole,.Var kirkesanger og læste efterfølgende videre til præst. Blev hjæpepræst i Arden og senere i Skørping.

Lidt Historie:

Over for kirken og Hammergården, midt i Storarden, ligger Købmandsgården, som i dag er lukket, men skiltene udenfor afslører, at her har været drevet købmandshandel langt op i tiden. Oprindelig var købmandsgården en fæstegård under Myhlenberg Gods, men i 1869 blev den købt af Hans Pedersen Uttrup, hvorefter tingbøgerne viser, at den støt og roligt voksede sig større med købmandshandel og stadigt større jordbesiddelser – og folk ansat. Folketællingen i 1906 viser f.eks., at Købmandsgården i Storarden var hjem og arbejdsplads for købmanden og hans kone, som sammen havde to sønner, samt to kommier, en tjenestekarl og en tjenestepige.

efter dette indlæg er der en kaffepause og der fortsættes med generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Alle er velkomne til at deltage. Entré: medlemmer gratis – ikke medlemmer 50 Kr.

medlemsskab pris pr. person 75 kr.   par 125 kr.

 

”En rejse langs Mariager Fjord”

onsdag den 23 oktober kl. 19 i Arden kulturhus

Foredrag med Per Andersen, Aalborg

Du vil blive taget med på en tur til Bramslev Bakker – Tinghøjgård i Rostrup sogn,oprindeligt bygget af Christen (Sjælland) Andersen og hustru  Sophie Dehn. Et smut til Rold Skov, forbi Ouegård og Dalsgård i Hadsund.

Per vil fortælle om sin drengetid i 1940-50erne. Per vil også fortælle om Visborggård og Havnø – Langs fjorden forbi Lovnkær til Helberskov og et stop på Als Odde.

Pris inkl. Kaffe/brød   kr. 50.00

Medlem: 25 kr.

Arr. Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Tilmelding: Arden Arkiv 

 

 

Arden Lokalhistoriske Forening og Arkiv har i år lavet flere nye tiltag, for at imødegå vore medlemmers ønsker.

Vi har været i Valsgård, for at fortælle om arkivet og vores arbejde, det følges op af besøg med nogle måneders mellemrum, så alle har mulighed for at få hjælp, eller lettere mulighed for at aflevere materiale til arkivet, næste gang er mandag den 2.september kl.18.30-20

Vi kommer også til Oue Konfirmandhus den 9.september kl. 19-21, hvor vi fortæller om arkivets arbejde, viser billeder fra Oue, Kielstrup Houtved og Stinesminde.

Vi har lavet en aftale, med de damer der passer biblioteket i Rosengårdscenteret i Oue, om at de modtage arkivalier på arkivets vegne.

Arkivet vil også forsøge sig med aftenåbent fra første mandag i månederne oktober -marts fra kl. 18.30-20.

Vi håber med disse nye tiltag at interessen for lokalhistorie og slægtshistorie vil blive øget og at vi på denne måde kan nå et lidt yngre publikum.

Nyt vil også være at vi forsøger os med Erindringsværksted, som vi håber rigtig mange vil deltage i.

Vores Slægtsforskning starter i år den 18.september og er et samarbejde med Ældresagen

Arkivet afholder hvert efterår et foredrag i Arden Kulturhus. I år er det Per Andersen hvis familie stammer fra Rold og Monstrup. Per kommer den 23. oktober kl. 19-21 hvor emnet er ”En rejse langs Mariager Fjord”

Per har skrevet flere ting om Himmerland bl.a i samarbejde med Helge Quistdorff.

Håber vi ses

 

 

 

 

Byvandring i Arden

Arden Lokalhistoriske Forening og Arkiv har netop afholdt en byvandring i Arden.

Det var to af Arden´s kendte ”drenge” fhv. isenkræmmer Søren Bøgh og fhv. mekaniker Victor Wilhjelm, der havde tilrettelagt og gennemførte byturen.

Foto: Steen Steffensen

Der var 40 forventningsfulde borgere, der så frem til en aften i de to herrers selskab.

Det blev en munter aften, hvor Victor og Søren livligt supplerede hinanden med minder/skarnsstreger fra barndommen.

Der blev berettet om stationsbygningerne og træskofabrikken og diverse andre bygninger i Jernbanegade. Derefter gik gruppen til Østergade, Miehesgade og Vestergade, hvor der blev fortalt om manufakturhandlere, blomsterforretninger, cykelhandler, isenkræmmer, slagter, bagere og andet godtfolk.

Derefter kom man til Ardens ældste hus fra 1800 med bindingsværk og stråtag i Bluhmesgade, og ved det gamle bryggeri så man på ølankre og sodavandsflasker med patentlukning.

Aftenen sluttede i Kulturhuset med spørgsmål, snak, kaffe og kage.

En stor tak til de to                                                       OL/13.05.2019

Arkivet siger tak for en god aften i selskab med Søren Bøgh og Viktor Vilhjelm som var god til at fortælle om Arden by.

Turen er fuldtegnet.

Indbydelse til guidet byvandring i Arden

Onsdag, den 24. april 2019 kl. 18.30

 

Som nævnt i december 2018-udgaven af Skriftrullen, er det lykkedes at få to af Arden’s kendte ”drenge” til at give en guidet byrundtur i Arden:

 Søren Bøgh – tidligere isenkræmmer (også kaldt kræmmeren) og

Victor Wilhjelm—tidligere mekaniker, og  manden med den store viden om to- og

firehjulede Veterankøretøjer

 De to ”drenge” har oplevet Arden by’s forvandling fra en aktiv handels- og håndværkerby til en kultur- og bosætningsby med mange gode kulturelle tilbud til indbyggerne, ligesom de begge har slidt deres lærlingebukser tynde hos hhv. Isenkræmmer Johs. Bøgh, Arden og Skørping Auto Service.

 

Søren og Victor er ikke ”drenge” længere, men to kendte og aktive skikkelser i bylivet. De kan fortælle om bl.a. halvtredsernes erhvervsliv i Arden.

 

Søren og Viktor kender byen – og måske også en del af Rold Skov – som deres egne bukselommer, og de vil nok give os et lille indblik i, hvorledes byen var under deres opvækst og ungdom. Der er sket rigtig meget, og forandring og fremgang har præget byen. Mon ikke, der også vil komme et par lune himmerlandske anekdoter under byvandringen?

 

Byvandringen starter ved Arden Kulturhus kl. 18.30, og når vi vender tilbage til Kulturhuset, byder Lokalhistorisk Forening og Arkiv på kaffe m/brød. Arkivet vil opsætte et par plancher med fotos fra byen.

 

Tilmelding efter ”først til mølle-princippet” til arkivets mail:  

 

Pris for rundvisning, kaffe og brød:

Medlemmer: kr. 25,-.

Ikke medlemmer: kr. 50,-.

 

 

Vi glæder os til en rigtig god aften i selskab med Søren og Victor og deres ægtefæller.

Husk fornuftigt overtøj og fodtøj.

 

Vel mødt og på glædeligt gensyn

ARDEN LOKALHISORISK FORENING OG ARKIV

 

 

Aktiviteter 2019

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv afholder ordinær generalforsamling Mandag den 11. marts 2019 kl.19.00 i Kulturhuset i Arden
Aftenen starter med foredrag om ”Flyverstenen” i Torstedlund Skov. Foredraget er ved Niels Nørgaard Nielsen, Støvring, der har samlet og redigeret historien om ”Flyverstenen” i Torstedlund Skov. Foredraget er aftalt til at vare 1 – 1 1/4 time.

Kaffepause.
Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Alle er velkomne til at deltage. Entré: medlemmer gratis – ikke medlemmer 50 kr.

Bestyrelsen

Onsdag den 24.april kl. 18,30 vil der blive en Byvandring i Arden med to af Arden`s kendte ” drenge ” nemlig Søren Bøgh og hans nabo Viktor Wilhjelm.  Efter byvandringen vil der være kaffe i Arden Kulturhus                                                               medlem pris:25 kr    Ikke Medlem: 50 kr.

Da det er for et begrænset antal, så vær hurtig.
Tilmelding til Arden arkiv 

I efteråret bliver der et foredrag med Per Andersen “En rejse langs Mariager fjord”

 

 

Aktiviteter i 2018:

Søndag den 2. december kl. 13-16 er der åbent på arkivet i anledning af 1 søndag i advent. Hele huset deltager i julemarked, bogstavleg for børnene.

Vi vil denne dag sælge bøger der er lokalhistoriske.

Der er saftevand og pebernødder til børnene og kaffe til de voksne. Håber vi ses denne dag.

Arkivernes Dag Lørdag den 10,November fra kl. 13-16

Der vil være kaffe på kanden og tid til en snak om lokalhistorie og evt. slægtsforskning.

Alle er velkomne.

 Der vil denne dag være mulighed for at købe  den netop udkomne bog: BARN AF HIMMERLAND: pris 225 kr. saamt nogle af de andre bøger vi sælger på arkivet.

En snak om Astrup-en Himmerlandsby

Onsdag den 17. oktober 2018 kl. 19  i Arden kulturhus

Vil Bjarne Bach Nielsen fortælle om hvordan og hvorfor bogen om Astrup blev til

Bjarne er født på gården Lilleskov i udkanten af Astrup i 1952

Husk at reservere denne aften
pris incl. kaffe m/brød Medlem: kr.25,00 ikke medlem: kr.50,00

Der vil kunne betales via MobilPay

kontingent for 2019 kan betales denne aften

Så er vores sommerudstilling taget ned og der har været lidt oplysninger.

Det er rigtig dejligt at der er så mange der tager sig tid til at se vores udstilling.

Skulle du ikke have nået det, vil der de næste uger være mulighed for at se den på arkivet.

Onsdag den 26.september kl. 13-15 starter vi igen op med slægtsforskning i samarbejde med Ældresagen. der er stadig lidt pladser tilbage så skynd dig hvis du endnu ikke er tilmeldt.