Åbningstider

Åbent for besøgende igen fra den 9.juni

Gæster på arkivet

Lokalarkivet holder åbent disse dage: Tirsdag 13-17 Lukket hele juli måned Aftenåbent den den første mandag i måneden fra 5.oktober – 1. marts kl. 18.30-20