Medlemsaktiviteter

Kirkegårdsvandring på St. Arden kirkegård

Søndag den 29. august kl. 13:30 er der kirkegårdsvandring på St. Arden kirkegård. Vi starter med at se kirken, derefter besøger vi nogle gravsteder, hvor vi vil fortælle lidt om de personer, hvis sten er tilbage på kirkegården. Der afsluttes med kaffe på Søndersøgårdsvej 8.
Pris kr. 50 incl. kaffe – Tilmelding senest den 24. August – Der er plads til 30 deltager

Tilmeld dig her

Generalforsamling i Arden Lokalhistorisk forening og Arkiv

Udsættes -pga. Corona- til Mandag den 6. september 2021 kl. 19 i Arden Kulturhus
Programmet kommer så snart denne er på plads

Kursus i Gotisk

Da vi kan se der er opbakning til et Kursus i Gotisk, starter vi derfor med et hold Mandag d. 9.august kl.19-21. og hver mandag i lige uger. Undtaget er d. 6. september og hele december måned.

Det vil være gratis for medlemmer af Arden lokalhistorisk forening, for ikke medlemmer koster det 20.kr. pr gang. Der vil være en lille udgift på nogle få kr. til materialer pr. gang.

Da der allerede er tilmeldte, vil der kun være nogle få pladser tilbage, men der vil for nogle få, også være mulighed for at følge med via RUM. (På vores Facebook gruppe)

Er du en af dem der gerne vil deltage så kontakt Anita Sørensen, Arkivleder tlf. 22316115

Info om Gotisk skrift:
https://da.wikipedia.org/wiki/Gotisk_(skrift)
https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/gotisk-haandskrift-introduktion/

Slægtscafe

Ulige uger med start d. 13 september (Uge 37) kl. 19-21

Her vil der være hjælpe til at slægtsforske, brug af programmer og undervisning.
Du bedes at medbringe din egen bærbar

Pris.: 20 kr gang, der kan købes kaffe

Aftenåbent

Aftenåbent fra 18:30-20
På disse datoer: 13/10, 17/11, 12/1, 9/2 og 9/3