En skildring fra Arden omkring 1928

En skildring fra Arden omkring 1928.

Af Karl Ladefoged.

Omkring 1928, da jeg begyndte at gå i skole, var der ikke så mange huse i Arden som der er nu. Byen bestod kun af nogle få gader. De fleste huse lå i Østergade- Vestergade samt Skovvej, Birkevej, Bluhmesgade, Jernbanegade, Mejerivej og Miehesgade. På Myhlenbergvej var der kun fem huse. Den store villa, som har nr. 10, var det sidste.

Husene ved Myhlenberg, som dengang var teglværk, hørte ikke til Arden og børnene derfra gik til i skole i Rold.

Forretningerne i Arden lå dengang næsten alle på Østergade – Vestergade samt Jernbanegade. På det tidspunkt handlede næsten alle landboer, der boede i hele Ardens omegn i Arden. De skulle nemlig alligevel til Arden hvor de afleverede deres slagtegrise på stationen. Her var der på området nord for stationen et stort træskur med folde omkring. Her blev grisene anbragt indtil de blev gennet op i jernbane-vogne for at blive transporteret til et slagteri. Jeg slutter denne skildring med at nævne, at der i Arden på dette tidspunkt var ca. 25 forretninger samt ca. 15 større og mindre industrivirksomheder og håndværksmestre.