Persondataforordning

Arden Lokalhistorisk Arkiv vil til enhver tid fjerne personer der ikke ønsker at være offentliggjort hos os.

Det er i vores arkiv.dk

Anmodning om fjernelse fra Arden lokalhistorisk Arkivs registreringer kan ske ved at sende en mail til arkivet med oplysninger om navn og efternavn. Mailen slettes efter behandling af anmodningen.

De kan også kontakte arkivets leder og bede om fjernelse af oplysninger.

Nulevende personer Afdøde personer

     
Ikke-følsomme
oplysninger
Kan offentliggøres af slægtsforskere,
dog har personen selv indsigelsesret
Kan offentliggøres af slægtsforskere
Følsomme personoplysningerKan alene offentliggøres med udtrykkeligt
samtykke fra den pågældende person
Kan offentliggøres 10 år efter,
at den pågældende person er død

Som det fremgår af tabellen, kan alle typer af oplysninger offentliggøres 10 år efter personen er død

Ikke følsomme persondata defineres i denne forbindelse som:
• Navn
• Fødselsdato og -sted
• Dødsdato og -sted
• Dato for ægteskab
• Navn på ægtefælle
• Nærmeste familie, evt. i form af familietræ
• Øvrige basale stamoplysninger
Følgende er at opfatte som følsomme persondata og kræver udtrykkeligt samtykke for offentliggørelse:
• Foto af personen
• Trosretning
• Adoption
• Sociale forhold
• Seksuel orientering
• Helbredsmæssige forhold
• Straffemæssige forhold
• Andre rent private forhold
Link til datatilsynet for slægtsforsker Copyright © Svenstrup Lokalhistoriske Arkiv 2019

Arden arkiv 2019