Referater

Konstituering og opgaver til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2020

  1. Konstituering:

Formand Berit Neergaard

Næstformand Anita Sørensen

Arkivleder Anita Sørensen

Referent Kirsten Johannesen

Bestyrelsesmedlem Hanne Poulsen

Bestyrelsesmedlem Karen Margrethe Nielsen

Suppleant Helle Christensen

Suppleant Viola Lund

Kasserer Lone Linaa

Revisor Sven Franzen

Revisor Svend Eriksen

Revisorsuppleant Niels Jørgen Bertelsen

  1. Bestyrelsens opgaver:

– Bestyrelsen skal i virke og handling følge de til enhver tid gældende “Vedtægter for Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv”

– Foreningen skal holde medlemmer og interesserede opdaterede via hjemmesiden. Hjemmesiden skal opdateres flere gange årligt.

– Foreningen udsender “Skriftrullen”, der orienterer medlemmerne om nuværende og kommende opgaver og projekter. Skriftrullen skal udsendes ved behov – men min. to gange årligt.

– Lade sig repræsentere i møder ved Lokalarkiverne i Mariagerfjord Kommune (LMK),

– Skal gennem annoncering/pressemeddelelser i aviser og elektroniske midler orientere om foreningens virke.

– Holde arkivet tilgængelig for brugere i det omfang der er personel til rådighed. Åbningstider fastsættes af lederen og bekendtgøres på foreningens hjemmeside, ved opslag i Kulturhuset og folder udgivet af LMK.