Referater

Konstituering og opgaver til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2018

 

  1. Konstituering:

Formand Marie Prip

Næstformand Otto Laursen

Arkivleder Anita Sørensen

Referent Otto Laursen

Bestyrelsesmedlem Hanne Poulsen

Bestyrelsesmedlem Karen Margrethe Nielsen

Suppleant Gitta Brix

Suppleant Lone Linaa

Kasserer Lone Linaa

Revisor Sven Franzen

Revisor Helle Christensen

Revisorsuppleant Niels Jørgen Bertelsen

  1. Bestyrelsens opgaver:

– Bestyrelsen skal i virke og handling følge de til enhver tid gældende “Vedtægter for Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv”

– Foreningen skal holde medlemmer og interesserede opdaterede via hjemmesiden. Hjemmesiden skal opdateres flere gange årligt.

– Foreningen udsender “Skriftrullen”, der orienterer medlemmerne om nuværende og kommende opgaver og projekter. Skriftrullen skal udsendes ved behov – men min. to gange årligt.

– Lade sig repræsentere i møder ved Lokalarkiverne i Mariagerfjord Kommune (LMK), Kulturelt samråd og Frivilligcenter Mariagerfjord.

– Skal gennem annoncering/pressemeddelelser i aviser og elektroniske midler orientere om foreningens virke.

– Holde arkivet tilgængelig for brugere i det omfang der er personel til rådighed. Åbningstider fastsættes af lederen og bekendtgøres på foreningens hjemmeside, ved opslag i Kulturhuset og folder udgivet af LMK.